Reportage om Subtopia och Kompani Bastard

Foto Samir Soudah Foto Samir Soudah

Tidningen Du&Co ägnade en stor del av sitt första nummer 2012 åt en artikel om Subtopia och några av de företag som är verksamma där.

 

Du&Co är Sveriges största företagartidning med 90 000 prenumeranter och 150 000 läsare. Du&Co kommer ut med fyra nummer per år och ges ut gratis av Posten.

 

Här kan du läsa hela artikeln som pdf.