Kompani Bastard startades våren 1999. Med den ena foten i teatern och den andra i den akademiska världen lyckades Kompani Bastard utveckla nya sätt att berätta om historia och arkeologi. Vi blev tidigt anlitade av bland andra Riksanrikvarieämbetet och Historiska museet.

Under åren har verksamheten ständigt utvecklats och förändrats och Kompani Bastard har lyckats att fortsätta skapa nya uppmärksammade projekt och hitta nya vägar framåt i en föränderlig värld.
 
Idag producerar Kompani Bastard en mängd olika projekt. Vi ligger bakom allt från kringresande ockulta museum till företagsevenemang. Vi är även inblandade i flera TV och film produktioner.