Uppdrag och projekt i urval

Medeltidsjul på Liseberg

Som en del av nöjesparken Lisebergs stora evenemang Jul på Liseberg, skapade Kompani Bastard under hösten och vintern 2012-2019 en av Lisebergs senaste satsningar, ett medeltida julfirande.

För att gestalta det medeltida årets mest mystiska högtid hämtade vi vår inspiration både ur historien och folktron. Lisebergs besökare fick uppleva ett julfirande så som det firades i Skandinavien under den tidiga medeltiden.

Medeltidsjulen har sedan dess varit ett återkommande inslag under Lisebergs stora julmarknad.

Läs mer om projektet.

Magikergränd på Gotland

Sommaren 2012 producerade Kompani Bastard tillsammans med Gotlands Museum Magikergränd . Evenemanget blev succé både hos publik och press.

 

Läs mer om Magikergränd.

 

Eller besök Magikergränds egen hemsida.

Fästningarnas fest

2008 firades att Bohus fästning fyllde 700 år, och Marstrands fästning 350 år. Kompani Bastard fick i uppdrag av Kungälvs kommun att gestalta tiden då Bohus fästning grundades.

 

Besökarna togs emot i ett medeltida läger inne i fästningen och fick besöka både smedja, kök och rustkammare. Under några veckor fick även Kungälvs skolor tillfälle att besöka lägret där de deltog i ett pedagogiskt program kring 1300-talet och fästningens historia.

 

Inom ramen för projektet medverkade även Kompani Bastard i flera andra evenemang med kopplingar till Fästningarnas fäst. Däribland kronprinsessans besök i Kungälv på nationaldagen och Fastighetsverkets Hemliga rum.

 

 

 

Vittra

2008 producerade Kompani Bastard i samarbete med Hamask- mask & dockteater föreställningen Vittra.

 

Föreställningen regisserades av Nicklas Ågren. Med en spännande blandning av Per Runbergs folkmusik och Oskar Hejlls märkliga masker och dockor berättas historier från den svenska folktron.

 

Föreställningen spelades en period på folkmusikscenen Stallet i Stockholm och därefter på turné.

 

 

 

Hjalmar Stople

På uppdrag att Riksantikvarieämbetet och Birka vikingastaden skapade Kompani Bastard 2005 Hjalmar Stolpes Arkeologiskola på Birka i Mälaren.

 

Med hjälp av bland andra Historiska museet byggde vi upp en miljö där Birkas besökare kunde se hur utgrävningen av en kammargrav kunde ha sett ut på 1870 talet. Utgrävningen guidades och vi kunde diskutera allt från arkeologihistoria till genus.

 

Fyra gånger om dagen fick intresserade besökare ikläda sig rollen som studenter till Dr Stolpe och delta i den spännande utgrävningen av kammargraven och därigenom ta del av 1800-talets arkeologiska metoder och idéer.

 

 

 

Vikingatida mat på Birka

Tillsammans med Stockholms universitets arkeologiska forskningslaboratorium utformade Kompani Bastard 2003 ett Muséepedagogiskt program kring vikingatida matlagning.

 

Projektet var även ett spännande exempel på så kallad experimentell arkeologi, då delar av projektet var en del av forskningslaboratoriets forskning och kom att användas i deras fortsatta arbete.