Oskar Hejll

Oskar Hejll är mask- och dockmakare och även maskspelare, dockspelare, attributmakare och scenograf. Oskar har arbetat med design och tillverkning till alla former av scenframträdanden som t.ex. teater, opera och cirkus, men även film och TV. 
  
Bland uppdragsgivarna finns Kungliga Dramatiska Teatern, Sveriges Television, Göteborgsoperan och Judiska Teatern..
 
Han har en treårig högskoleexamen i dockteater från Dramatiska institutet. Oskars särpräglade estetik och mystiska idévärld har gjort honom känd och uppskattad även utanför teatervärlden.
 
Oskar brukar sammanfatta sitt till synes spretiga konstnärsskap med att han "berättar med föremål". 
 
Oskar kallar sitt arbete Hypervisuellt, vilket är ett begrepp som bygger på en Uberto Eco´s ide om att den bästa historien skapas i skärningspunkten mellan konstnärens verk och publiken. Konstnären pekar dem åt rätt håll, men låter publikens egen fantasi och deras egna referenser skapa det slutgiltiga verket, vilket är högst personligt och därför starkare än vad konstnären kan åstadkomma i en egen färdig bild. Oskar är inte säker på att han alltid lyckas med detta, men fortsätter leta efter de mystiska nycklarna till den hypervisuella världen

Stina Hellrönn

Stina har arbetat i olika projekt för Kompani Bastard sedan 2005.  Hon har läst Arkeologi och Nordiska språk vid Göteborgs Universitet och har kompletterat sin utbildning med en examen i Arbetsvetenskap. 

Idag arbetar hon som Projektledare, personalchef och administratör på företaget, men är även en  del i den kreativa processen.